Bestuur

 

Bestuur 

Voorzitter:
Wim van der Meer             
Algemeen bestuur:
Will van der Staaij
w.vanderstaaij@upcmail.nl
055-5061904
      
Secretaris:
Gerard van Veluwen 
info@verkeersschool-develuwe.nl
Hofveld 27 
7331 KB Apeldoorn 
06-53336981   
Toercoordinator:
Jan Smedema
06-15866075 
  
 
Penningmeester:
Harrie Huis in ’t Veld

     

 

     

Algemeen email adres: MTCdeVeluwe@hotmail.com

Aanmeldingsformulier downloaden

IBAN / rekeningnummer NL50 INGB 0007 7735 73 t.n.v MTC de Veluwe.   

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40105151